محصولات

نازلهای دیجیتال رقصان دو بعدی دارای یک موتور چرخشی 360 درجه می باشند، که با دریافت فرمانهای دیجیتال و چرخش نازل ، آب را در دو جهت افقی و با هر زاویه مورد نیاز با چرخش 360 درجه حول محور خود برقص در می آورد.

دسته بندی: نازل

نازل های دیجیتال دو سر از یک منبع مشترک تغذیه شده و با توجه به ساختار آن به راحتی  می توان تراکم زمینه آبی را بیشتر کرده و با استفاده از برنامه های کامپیوتری اشکال و حرکات بیشتری را نسبت به سایر نازل ها به وجود آورد.

دسته بندی: نازل

نازل های دیجیتال رقصان سه بعدی ، زیباترین اشکال آبی را بصورت سه بعدی در آبنماهای موزیکال خلق می کنند. این نازل ها دارای دو موتور چرخشی 360 درجه می باشند

دسته بندی: نازل