پروژه های انجام شده

آبنماهای موزیکال آمیخته ای از آب ، نور وموسیقی می باشد که به طور چشمگیر و زیبائی هماهنگی لازم بین آنها بعمل آمده و نمایش بسیار دل انگیز و بیادماندنی را به اجرا در می آورند

دسته بندی: خدمات

ساخت و اجرای آبنمای موزیکال آزادگان از فروردین ماه 1384 شروع شد و عملیات اجرائی در 1384/4/20 به اتمام رسید و در تاریخ 1384/5/3 توسط شهردار محترم وقت تهران و اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران و تنی چند از سایر مسئولین محترم بعنوان اولین آبنمای موزیکال ایران افتتاح گردید.

صفحه3 از3