محصولات

نازل پرده آب (قابل تنظیم)

دسته بندی: نازل
بازدید: 7107
اشتراک گذاری:

نازل پرده آب (قابل تنظیم)

این نازل حجمی از آب را به شکل پرده ای پهن و یکنواخت و باد بزن شکل ایجاد می کند که به تناسب اندازه نازل منطقه ای از آبنما را تحت پوشش قرار می دهد.

پرده آب ایجاد شده مانند آیینه ای، زیبائی های نور را منعکس می کند.
در این نازل زاویه تنظیم پرده آب تا 15 درجه ممکن می باشد.