مقالات

چهارشنبه, 01 دی 1395 09:54

آبنماهای موزیکال رقصان

رقص آب ها، آمیخته ای از آب، نور وموسیقی می باشد که به طور چشمگیر و زیبائی هماهنگی لازم بین آنها بعمل آمده و نمایش بسیار دل انگیز و بیادماندنی را به اجرا در می آورند و با حرکات موزون ونورهای متناسب با حرکات فواره ها وموسیقی منطبق بر آن، آنچنان بیننده را تحت تاثیر قرار می دهد که برای همیشه خاطره ای بیاد ماندنی را در اذهان خود ثبت نماید.

 فواره های رقصان موزیکال همانند بشقاب پرنده ای در یک لحظه به چشمان شما آشکار وپنهان می گردند، آب وحالات آن، نور واثرات آن و موزیک توسط یک برنامه نرم افزاری بسیار قوی کنترل و هدایت می شوند. صدای موزیک و اثر رنگ در آب مانند جرقه ای درخشان و رنگین در حرکت آب ها تنوع ایجاد می کند.
آب بصورت پیچدار وموجی شکل و در حال پرش پرتاب می شود و با حرکات آرام و تند موزیک خود را هماهنگ کرده و با ضربات موزیک نمایش جذاب وجالبی را برای تمام سنین بوجود می آورد.
آب توسط موتورها پرتاب می شود، نور به رنگ های مختلف در می آید و موزیک با صدای دلنواز اجرا می گردد و در یک لحظه رنگ ها به پرواز در می آیند و برای مدت زیادی با شما صحبت می کنند و مکان در جادوی رنگ ها و اصوات فرو می رود. حرکات موزون فواره ها وخطوط رنگی نور و هماهنگی موسیقی، چنان جذابیتی را بوجود می آورد که فقط باید بصورت زنده تجربه و حس نمود. نمایش رقص آب ها تجربه ای است که هر تماشاگری را مجذوب می کند. خوش آمدید به جهان سحر آمیز نور وآب ، هنگامی که تکنولوژی با فانتزی آمیخته می شود وتصاویری بوجود می آید که با آن می توان به رویاها سفر کرد. سطح آب بی مانند است وتصاویر در یک لحظه ناپدید می شوند وسپس ظاهر می گردند و با آمیخته ای از رنگ های متنوع وامواج لرزان و گرافیک منعکس کننده انوار، هر بیننده ای را مبهوت وبر جای میخکوب می نماید. اشکال سه بعدی وجالبی که بر اثر لیزر پدید می آید، با شکوه ترین نمایش را در ذهن تماشاگر ثبت می نماید.

شرکت بین المللی پردازشگران صنایع لیزری آب و نور بعنوان اولین طراح و تولید کننده و مجری آبنماهای موزیکال رقصان در ایران میزبان شما در این حس خوب است.